pull-icon
logo-mobile
ثبت نام ورود به سایت

منو

قوانین و مقررات سامانه معلم خصوصی هوشمندان

قوانین مقررات

هر گونه استفاده از خدمات هوشمندان به معنی پذیرفتن شرایط مندرج در سایت هوشمندان می‌باشد. سایت هوشمندان هیچ توافقی با مدرسین خارج از این شرایط ندارد. شرایط و قوانین زیر مربوط به تمام مدرسینی است که به هر شکلی با هوشمندان همکاری و از خدمات آن استفاده می‌کنند.

- زمان هر ساعت آموزشی برابر با 50 دقیقه و هر جلسه آموزشی برابر با 1 ساعت و 40 دقیقه است. (توجه شود که این 1 ساعت و 40 دقیقه مفید از کلاس است و وقت استراحت شاگرد و یا معلم نباید مشمول ساعت آموزشی شود)

- زمان آموزش دوره های هنری برابر با یک ساعت آموزشی معادل 50 دقیقه است. (توجه شود که این 50 دقیقه مفید از کلاس است و وقت استراحت شاگرد و یا معلم نباید مشمول ساعت آموزشی شود)

- در صورتی که کلاس بیش از دو جلسه باشد و شاگرد در جلسه اول از مدرس راضی نباشد ، هیچ مبلغی از کلاس به مدرس تعلق نمیگیرد.

- امتیاز مدرس از طریق رضایتمندی شاگردان و نیز سابقه تدریس در هوشمندان توسط تیم هوشمندان تعیین می شود.

- هزینه رفت و آمد به کلاس ها به عهده مدرس بوده و هوشمندان هیچ هزینه ای را در قبال رفت و آمد به مدرس پرداخت نمی کند.

- کلاس ها راس ساعت مشخص شده باید تشکیل شود و تغییر ساعت کلاس، تاخیر و یا کنسل شدن کلاس از جانب مدرس از قبل باید با شاگرد هماهنگ شود در غیر این صورت مدرس امتیاز منفی میگیرد.

- مدرس مشکلات احتمالی در طول دوره ی آموزشی را باید قبل از پایان جلسات به هوشمندان اعلام نماید در غیر این صورت مسئولیت هرگونه اتفاقی با خود مدرس است.

- در صورتی که کلاسی بدون هماهنگی وب سایت هوشمندان  و با تبانی استاد و شاگرد برگزار شود، کلیه سوابق همکاری و اطلاعات مدرس از وب سایت هوشمندان حذف و هیچ گونه همکاری دیگری با مدرس صورت نمی گیرد و هوشمندان این حق را برای خود محفوظ می‌داند که نسبت به هرگونه عملی در خصوص پروفایل، سابقه همکاری و اعتبار مالی مدرسین در سایت اقدام نماید.

- ارتباط مدرس و شاگرد صرفا باید در زمینه آموزش مربوطه باشد و چنانچه شاگرد و یا والدین شاگرد گزارشی جز این اعلام نمایند، هوشمندان این حق را برای خود محفوظ می‌داند که نسبت به هرگونه عملی در خصوص پروفایل، سابقه همکاری و اعتبار مالی مدرسین در سایت اقدام نماید.

- چنانچه شاگردان گزارش و یا شکایتی در خصوص تخطی مدرسین در حوزه ای غیر از تدریس اعلام نمایند کلیه مسئولیت آن با مدرس می باشد و هوشمندان هیج مسئولیتی را در این خصوص نخواهد داشت.

-هوشمندان  صرفا یک واسطه بین مدرس و شاگرد است و تضمینی در مورد نیات و قصد شاگرد به مدرسین نمی‌تواند ارائه نماید بنابراین  مدرسان با مسئولیت خود برای تدریس به منزل شاگرد مراجعه می‌کنند و هوشمندان هیچ تعهد یا مسئولیتی در قبال خسارات مستقیم، اتفاقی، تبعی، غیرمستقیم و کیفری، ناشی از ارتباط مدرس  با شاگرد نخواهد داشت.

- در صورتی که شاگردی پس از تعداد جلسات مشخص شده‌ نسبت به تمدید کلاس‌ها اقدام نماید، مدرس موظف است این موضوع را به اطلاع هوشمندان برساند. حتی در صورتی که شاگرد پس از مدت زمانی وقفه اقدام به تمدید کلاس نماید، مدرس  موظف است که هوشمندان را در جریان تمدید کلاس‌ها قرار دهد و کلاس با هماهنگی هوشمندان برگزار شود، در غیر این صورت هوشمندان این حق را برای خود محفوظ می‌داند که نسبت به هرگونه عملی در خصوص پروفایل، سابقه همکاری و اعتبار مالی مدرسین در سایت اقدام نماید.

- در صورتی که شاگرد از مدرس مربوطه بخواهد که دروس دیگر را نیز به شاگرد تدریس کند، مدرس موظف است این کار را با کسب اجازه از هوشمندان و اطلاع‌رسانی به سایت هوشمندان انجام دهد.  در غیر این صورت هوشمندان این حق را برای خود محفوظ می‌داند که نسبت به هرگونه عملی در خصوص پروفایل، سابقه همکاری و اعتبار مالی مدرسین در سایت اقدام نماید.

- چنانچه مدرسی نظرات منفی زیادی داشته باشد، هوشمندان این حق را برای خود محفوظ می‌داند که نسبت به هرگونه عملی در خصوص پروفایل، سابقه همکاری و اعتبار مالی مدرسین در سایت اقدام نماید.

- رعایت شئونات اسلامی در کلاس الزامی می باشد و مدرس باید با پوشش کامل و مناسب محیط کار در جلسات آموزشی حاضر شود.

حق التدریس مدرس:

80 درصد از هزینه کلاس به مدرس تعلق میگیرد که به صورت توافقی در طول دوره آموزشی و یا پایان دوره آموزشی به مدرس پرداخت میشود.

هیچ یک از مواد  قرارداد به معنای شراکت یا وجود رابطه کارگر و کارفرمایی فی مابین مدرس و هوشمندان نبوده و نخواهد بود.