pull-icon
logo-mobile
ثبت نام ورود به سایت

منو


استاد گلناز پورابراهیم

درس های تدریس

رزومه استاد

نظرات شاگردان

متوسطه دوم => یازدهم ریاضی فیزیک

فیزیک یازدهم رشته ریاضی فیزیک ثبت نام| ورود و درخواست کلاس 850000 ریال

متوسطه دوم => دهم ریاضی فیزیک

فیزیک دهم رشته ریاضی فیزیک ثبت نام| ورود و درخواست کلاس 850000 ریال

متوسطه دوم => دهم علوم تجربی

فیزیک دهم رشته علوم تجربی ثبت نام| ورود و درخواست کلاس 850000 ریال

متوسطه دوم => یازدهم علوم تجربی

فیزیک یازدهم رشته علوم تجربی ثبت نام| ورود و درخواست کلاس 850000 ریال

متوسطه اول => نهم متوسطه

تحصیلات استاد

دکتری فیزیک _ دانشگاه آزاد شهرضا

افتخارات تحصیلی و تجربی

چاپ مقاله isi چاپ مقاله در همایش دانشگاه شیراز و شهرضا و عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه در سال ۹۶

تجربه تدریس استاد

تدریس خصوصی در دبیرستان و موسسات آموزشی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷